Partners & Links

Zello-deutsch.de is een platform en trefpunt voor Zello gebruikers.

Die allemaal de zelfde hobby en passie hebben voor het “Funken”.

www.gateway-deutschland.de  is een Gateway voor gebruikers die gebruik

willen maken van het digitale netwerk om gebruik te maken van een gateway naar 70cm enzo….. Erg handig ale je geen antenne kunt platen maar toch gewoon via een zender wilt communiceren.

GATEWAYSERVERNEDERLAND 

is een Gateway voor gebruikers die gebruik wil maken van het digitale netwerk om gebruik te maken van een zello gateway naar27MC

Handig ale je geen antenne kunt platen maar toch gewoon via een zender wilt communiceren.